Bod č.9a.:

TAJ/4 - Stanovení uvolněné funkce předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 9.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX