Bod č.95a.:

NámN/2 - Výměna Plzeňské karty

(předkladatel:Ing. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Informativní zpráva č.2
Informativní zpráva č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:614 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX