Bod č.7.:

EAP/2 - Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 2/2015)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX