Bod č.12.:

EAP/3 - Současný stav provozování hracích zařízení na území MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX