Bod č.67.:

ORG/3 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - prosinec 2014

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX