Bod č.5.:

ÚKEP/1 - Zrušení usnesení o schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 74 ze dne 13.3.2014)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 448 ze dne 4.9.2014)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 621 ze dne 11.12.2014)
Příloha č.4 (text usnesení Výboru Regionální rady č. 1060/2014 ze dne 12.12.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX