Bod č.8.:

MAI/2 - Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investic)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P2 č. 71/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX