Bod č.15.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2014-01/2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Plán činnosti KV na I. pololetí 2015)
Informativní zpráva č.2 (Zápisy, protokoly z kontrol) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX