Bod č.16.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 11. 09. 2014 do 14. 01. 2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX