Bod č.30.:

OI+ŘEÚ/1 - Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, s.o. a městem Plzeň "Uzel Plzeň, 3. st. - Přesmyk domažlické trati"

(předkladatel:nám. Šindelář )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Smlouva o spolupráci )
Příloha č.2 (Úprava rozpočtového výhledu )
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam inv. akcí rozpočtu odboru investic MP )
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8 DZ )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX