Bod č.9.:

SSD/1 - Projednání návrhu Územního plánu Plzeň

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO P2 č. 9/2015)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX