Bod č.14.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 11/2014-01/2015

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 11/2014 - 1/2015)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 11/2014 - 1/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 27.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX