Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení - 3.12.2014)
Příloha (Usnesení ZMO Plzeň 1 - 3.12.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:38 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX