Bod č.6.:

MSM1/1 - Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1

(předkladatel:PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:41 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX