Bod č.21.:

ST1/5 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha č.1 (1.) Informativní zpráva)
Příloha č.2 (2.) Informativní zpráva)
Příloha č.3 (Pravidla Rady MO Plzeň 1 č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:56 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX