Bod č.10.:

RMO1/2 - Změny ve vyúčtování finančních prostředků za rok 2014 mezi jednotlivými akcemi OSS MMP

(předkladatel:RMO 1- Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:45 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX