Bod č.7.:

ÚKEP/3 - Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Relax centrum Štruncovy sady“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dod. č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX