Bod č.19.:

KV1/3 - Nové znění Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Jednací řád KV ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Jednací řád KV ZMO Plzeň 1)
Příloha (Jednací řád KV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:54 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX