Bod č.11.:

RMO1/3 - Změna rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 58 - dotace na projekt "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů"

(předkladatel:RMO 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:46 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX