Bod č.12.:

RMO1/4 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 62 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:RMO 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:47 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX