Bod č.13.:

RMO1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 č. 1, 2

(předkladatel:RMO 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:48 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX