Bod č.14.:

MSU1/2 - Hodnocení plnění plánu vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 za rok 2014

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulky plnění k 31.12.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:49 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX