Bod č.15.:

MSU1/3 - Variantní řešení dokončené architektonicko-územní studie pro novostavbu parkovacího objektu "ATOM"

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 11 ze dne 13.1.2015)
Příloha č.2 (Odkaz na přílohu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:50 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX