Bod č.16.:

MSU1/4 - Rozšíření plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2015 o instalaci nového kamerového bodu na objektu Strážnická 38, Plzeň

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 13 ze dne 13.1.2015)
Příloha č.2 (Situační zákres umístění kamery)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:51 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX