Bod č.64.:

OI/2 - Informace k plnění usnesení č. 308 ze dne 12. 6. 2014

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Usnesení ZMP č, 308 ze dne 12.6.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX