Bod č.65.:

OI/3 - MŠ v Černicích - odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ

(předkladatel:Ing. Kaucký )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Usnesení ZMP č, 603 ze dne 21.11.2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX