Bod č.17.:

RMO1/6 - Návrh nového územního plánu

(předkladatel:PhDr. Ivana Mádlová Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh nového územního plánu)
Důvodová zpráva (návrh nového územního plánu)
Příloha č.1 (veřejná vyhláška)
Příloha č.2 (mapa změny f)
Příloha č.3 (zákres změny f do ÚP)
Příloha č.4 (mapa změny h)
Příloha č.5 (zákres změny h do ÚP)
Příloha č.6 (mapa změny i)
Příloha č.7 (zákres změny i do ÚP)
Příloha č.8 (mapa změny g)
Příloha č.9 (zákres změny g do ÚP)
Příloha č.10 (mapa změny p)
Příloha č.11 (zákres změny p do ÚP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:52 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX