Bod č.18.:

RMO1/7 - Pojmenování ulic na území MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (pojmenování nových ulic)
Důvodová zpráva (pojmenování nových ulic)
Příloha č.1 (pojmenování nových ulic)
Příloha č.1 (mapa prodloužení PVS)
Příloha č.2 (vyznačení prodloužení PVS)
Příloha č.2 (mapa Pod Všemi svatými)
Příloha č.3 (mapa ulice Kamenná)
Příloha č.4 (vyznačení ulice Kamenná)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:53 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 21.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX