Bod č.69.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. 1. 2015

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX