Bod č.8.:

ÚKEP/4 - Uzavření Dodatku č. 4 - projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX