Bod č.57.:

MAJ/3 - Výkup pozemku parc.č. 1555/1, k.ú. Litice u Plzně, od p. Rudolfa Jirky do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nabídka na odkoupení)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ ze dne 7. 10. 2014)
Příloha č.3 (Rozhodnutí starosty MO Plzeň 6)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ze dne 16. 12. 2014)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 23 ze dne 15. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX