Bod č.10.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 11. 2014 do 22. 12. 2014

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 11. 2014 do 22. 12. 2014))
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 11. 2014 do 22. 12. 2014)) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX