Bod č.49.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 2201/37 a p.č. 2562/2 v k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO 3 Plzeň)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.10 (doporucení KNM RMP ze dne 19. 8. 2014)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1211 ze dne 27.11.2014)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX