Bod č.58.:

MAJ/4 - Odkoupení pozemků p.č. 6225/4 a p.č. 6225/5, k.ú. Plzeň, od spol. TORRIMEX, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o výkup pozemků)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX