Bod č.31.:

ORP/1 - Uzavření smluv o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. (Rabštejnská 71, Manětínská 13, Žlutická 4)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapy)
Příloha č.2 (letecké snímky)
Příloha č.3 (schéma budovy Rabštejnská 71)
Příloha č.4 (schéma budovy Manětínská 13)
Příloha č.5 (schéma budovy Žlutická 4)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX