Bod č.32.:

ORP/2 - Uzavření smluv o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. (Lidická)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (schéma budovy)
Příloha č.4 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX