Bod č.33.:

ORP/3 - Uzavření smluv o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. (Sokolovská 10, Komenského 85)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (schéma budovy Sokolovská 10)
Příloha č.4 (schéma budovy Komenského 85)
Příloha č.5 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX