Bod č.34.:

ORP/4 - Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (SOSBVB Greenways Radčická - Skvrňany)
Příloha č.2 (SOSBVB Greenways Doudlevce)
Příloha č.3 (SOSBVB Valcha - Černý most)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (situace)
Příloha č.6 (letecké snímky)
Příloha č.7 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.8 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX