Bod č.35.:

ORP/5 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, panem Janem Kraftem a Valcha Property Development, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geometrický plán)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (modrá mapa-městské pozemky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX