Bod č.41.:

ORP/11 - Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geometrický plán ke stavebnímu objektu SO 303)
Příloha č.2 (geometrický plán ke stavebnímu objektu SO 304)
Příloha č.3 (geometrický plán ke stavebnímu objektu SO 306)
Příloha č.4 (geometrický plán ke stavebnímu objektu SO 311B)
Příloha č.5 (geometrický plán ke stavebnímu objektu SO 313)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX