Bod č.70.:

KV/2 - Zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva (Zpráva o činnosti KV ZMP))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Zápis z 1. řádného zasedání KV ZMP))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX