Bod č.55.:

MAJ/1 - Výkup pozemku p.č. 264/6 pro IA „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice" a zřízení služebnosti ve prospěch města Plzně v pozemku p.č. 264/1, vše v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Jaroslava Kašperáková

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 4, usnesení RMO4)
Příloha č.2 (vyjádření vlastnice)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 509/2012)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 347/2013) (*)
Příloha č.5 (stanovisko ORP MMP ke služebnosti)
Příloha č.6 (stanovisko OSI MMP ke služebnosti)
Příloha č.7 (GP č. 865-60/2014)
Příloha č.8 (GP č. 867-61/2014)
Příloha č.9 (mapy)
Příloha č.10 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 21 ze dne 15. 1. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX