Bod č.56.:

MAJ/2 - Zřízení služebností umístění kanalizačních řadů ve prospěch města Plzně v pozemcích v k.ú. Újezd, lokalita Háj B

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 509/2012)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 347/2013) (*)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP ke služebnosti)
Příloha č.4 (stanovisko OSI MMP ke služebnosti)
Příloha č.5 (souhlasy)
Příloha č.6 (výpočet úhrady za zřízení služebností)
Příloha č.7 (GP č. 1241-55/2014)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 22 ze dne 15. 1. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX