Bod č.50.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 675/3 v k.ú. Bukovec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO 4)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP z jednání dne 9.9.2014)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1301 ze dne 18.12.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX