Bod č.62.:

MAJ/8 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na pozemky v k.ú. Litice u Plzně – p. Šuchman

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a vyjádření MO-6 včetně požadavku vlastníka na směnu bez doplatku)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 16. 12. 2014)
Příloha č.5 (návrh SVSMP na rozdělení pozemků)
Příloha č.6 (rozpočet - posouzení ceny stavebních prací OI MMP)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 28 ze dne 15. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX