Bod č.51.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 675/4 v k.ú. Bukovec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP z jednání dne 24.10.2014)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1300 ze dne 18.12.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX