Bod č.42.:

PROP/1 - Městské soutěže na prodej dvou volných bytů na adrese nám. Generála Píky 30, Plzeň – byt č. 6, a nám. Generála Píky 31, Plzeň – byt č. 19

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže - nám. Generála Píky 30)
Příloha č.2 (Protokol o průběhu městské soutěže - nám. Generála Píky 31)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 60/15) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX