Bod č.52.:

EVID/4 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1065/2 v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP z jednání dne 16.12.2014)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 33 ze dne 15.1.2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX