Bod č.59.:

MAJ/5 - Neschválení výkupu nově vzniklého pozemku parc.č. 883/13, k.ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek vlastnice na úhradu daně městem, dopis ze dne 2. 1. 2015 adres. na MAJ včetně dopisu adres. pro p. primátora)
Příloha č.2 (přijatá usn. ZMP a RMP k výkupu ochranného pásma)
Příloha č.3 (dříve přijatá doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa, mapa sítí)
Příloha č.5 (návrh GP na rozdělení pozemku parc.č. 883/1, k.ú. Božkov)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 16. 12. 2014)
Příloha č.7 (vyjádření MO Plzeň 2 k výstavbě tech. infrastruktury)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 30 ze dne 15. 1. 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX