Bod č.43.:

PROP/2 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí v Plzni, na adrese Radyňská 30 a Koterovská 36

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokoly z městských soutěží)
Příloha č.2 (usnesení RMP z 15. 1. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX